Förbättringsverket och gunnarsoderberg.se

Gunnar Söderberg är föreläsare, moderator och författare. Han har lång erfarenhet av att arbeta med organisationer och arbetsrätt. I grunden är han utbildad kommunikatör och har kryddat sin examen med ledarskap och vetenskapsteori. Gunnar har själv varit chef, vilket gjort honom lyhörd gentemot en grupp och ansvarstagande för teamets väg framåt.