Qamar Al Hkim – föreläsare
Qamar flyttade till Sverige i början av 2019 efter att ha tagit en master i management & leadership. Hon har arbetat inom olika sektorer såsom finans och management consulting. Hon har även jobbat en hel del volontärt eftersom hon känner en övertygelse att stärkta kvinnliga rättigheter, mångfald och inkludering bygger bättre samhällen!

Alexandra Sjögren – Greetings Leaders
Entreprenör, arbetsvetare och föreläsare. Har byggt Greetings Leaders på egen forskning om arbetsmiljö och talar för olika typer av organisationer och individer om arbetsmarknadsfrågor, rekryteringsprocesser och mångfald.